Конфигуриране

ProCareer има две възможности:

  • Избор на Пълен профил. Той съдържа цялостната информация в текст и графики, получена от решаването на теста: Описание на личността, Стил на общуване, Възможности за работа в екип, Стил на работа, Професионални области, подходящи за обучение и работа, Професии и Длъжности за успешна кариера. Генерира се на PDF файл от 10 страници.

Цена: 75 лева.

  • Избор на Непълен профил. Съдържа описание на типа личност, на  направилия теста.

Безплатно.

Ако след като сте получили Непълен профил, желаете да получите Пълен профил не е необходимо да правите теста отново. След заплащане ще получите автоматично Report с резултатите от теста.

 

След вашата регистрация на сайта можете да пристъпите към конфигуриране.

Започни (Физ.лица, Непълен профил)

Поръчай