Информация за ProCareer тестове

Новата версия на ProCareer тест, допълнена с три теста, е актуална от месец март, 2014 г.

 

Тестовата система ProCareer е създадена на основа последните постижения в областта на кариерното консултиране, като съвременен, точен инструмент за избор на образование, професия, кариера. Състои се от четири теста, за оценка на личностни качества, интереси, ценности. Анализират се стил на работа, умения за екипно взаимодействие, темперамент, характеристики  с важно значение за избора на образование и професия.

В резултат на решаването на ProCareer тест се получава 10 страници Report с подробна информация за личността на решилия тестовете, на основа на която е очертан подходящ професионален път, включително области за образование и работа, професии и длъжности, които ще доведат до успех.

Report'a се получава под формата на PDF файл на e-mail адреса на заявилия теста.

Използването на ProCareer тест за професионална ориентация и кариерно развитие включва две стъпки:

1. Решаване на ProCareer в интернет. Като резултат ще получите Описание на вашата личност, Стил на общуване, Възможности за работа в екип, Стил на работа, Професионалните области, в които ще имате успех и Професии и Длъжности, подходящи за вашия личностен профил. 

2. Лична среща с кариерен консултант в офиса на DB Interconsult,  или онлайн консултация. На нея ще определите конкретно какво да учите и/или работите, какво професия ви подхожда, как да изградите кариера, която да ви направи щастливи.

Как да използвате ProCareer тест,  можете да научите от Тук