За BusinessTest

BusinessTest е първата в България платформа за Online тестове, свързани с бизнеса. Създадена с идеята да бъде в помощ на работодатели, мениджъри, служители по повод тяхната работа и на всички, които търсят правилния път на своето образование, професия, кариера.

BusinessTest има три секции:

ТЕСТОВЕ ЗА КАРИЕРА - ProCareer, система за професионална ориентация и кариера.

На основа самооценка селектира интереси, качества, ценности и дава характеристика за тип личност, личностни черти, стил на общуване, умения за работа в екип, стил на работа. Съпоставя компетентности с области на обучение и работа и предлага сфери за избор на образование, професия, кариера.

Намира отговор на въпросите: Каква личност съм? Какво да уча? Каква професия ми подхожда? В кои професионални области ще имам успех? На каква длъжност ще изградя успешна кариера?

Подходящ както за ученици и студенти, избиращи образование и бъдеща професия, така и за хора, които имат идея за промяна и развитие на професия и кариера.

ЛИЧНОСТНИ ТЕСТОВЕ - ProProfile, определя компетенции за изпълнение на трудови дейности. Прогнозира и/или идентифицира професионален успех на работното място. Анализира 17 характеристики, засягащи начин на работа, обединени групите: Стил на работа, Устойчивост на стрес и работа под напрежение, Стил на общуване, Възприемане на себе си и другите, Мениджърски умения.

Системата поддържа «профил на успеха» на редица длъжности, и съпоставя профила на решилия теста с този на успешния служител.

Намира отговор на въпросите: Какви са личностните черти? Подходящ ли е личностният профил за заемане на определена длъжност? Притежава ли кандидат на дадена позиция личностни черти за успех в работата ? Защо служител има недобро трудово представяне?

Подходящ за работодатели и мениджъри като инструмент за подбор, атестиране, оценка на трудово представяне, развитие на кариерата и за всички, които се интересуват дали личностният им профил съвпада с избрана професия, кариера, длъжност.

ТЕСТОВЕ ЗА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ - ProSkills, определя ниво на знания и умения в определени професионални области.

Намира отговор на въпросите: Притежава ли кандидат за работа или служител необходимите за изпълнение на длъжността знания и умения? Дали след завършване на образование кандидат или служител продължава да развива компетентностите си? 

Подходящ за работодатели и мениджъри като инструмент за подбор, атестиране, развитие на кариерата, определяне потребност от обучение и за всички, които се интересуват дали налични знания и умения ги правят успешни служители?

След решаване на ProCareer и ProProfile заявилият тестовете получава на своя e-mail резултатите в PDF файл.

След решаване на ProSkills заявилият теста получава на своя e-mail резултат за успеваемостта и насоки за успех. Постигналите 80% и повече имат възможността да поръчат сертификат.

BusinessTest има пълната подкрепа на всички, ползвали тестовете относно тяхното качество и постигането на целта, за която са използвани. 

За шестте години от създаването си тестовете на BusinessTest активно се ползват от над 24000 регистрирани физически лица и фирми.

За да решавате тестовете е необходимо да се регистрирате, да изберете интересуващата ви секция и да следвате логиката на работа със сайта.